We Are SHV

Get Many More Features

Giới thiệu chính sách công ty

CHÍNH SÁCH KINH DOANH CỦA LAVON.VN

Lavon.vn xây dựng chính sách kinh doanh hấp dẫn với nhiều cấp độ khác nhau để các Thành viên dễ dàng lựa chọn các chương trình phù hợp để tham gia.

Những chính sách này vừa đảm bảo quyền lợi cho các thành viên vừa mở ra các cơ hội để các thành viên gia tăng nguồn thu nhập thụ động cho bản thân từ quỹ thời gian rảnh mỗi ngày.

  1. Các gói kinh doanh của Lavon.vn

 

STT

Quyền lợi của thành viên

Các gói trả phí theo năm

 

Khởi nghiệp - Starup

Chuyên nghiệp - Pro

Nâng cao- Advanced

Cao cấp - Vip

1

Mua sản phẩm giá ưu đãi

OK

OK

OK

OK

 

2

Được đào tạo kinh doanh online

OK

OK

OK

OK

 

3

Được đào tạo xây dựng cộng đồng

OK

OK

OK

OK

 

4

Được đào tạo đầu tư cơ bản

OK

OK

OK

OK

 

5

Mua sản phẩm thiết yếu

OK

OK

OK

OK

 

6

Mua sản phẩm dinh dưỡng

OK

OK

OK

OK

 

7

Rút tiền không giới hạn

OK

OK

OK

OK

 

8

Quyền chuyển nhượng tài khoản

OK

OK

OK

OK

 

9

Mua bạc kim loại

200gr

1000gr

3000gr

10000gr

 

10

Hưởng hoa hồng phát triển mạng lưới

2 tầng

2 tầng

2 tầng

2 tầng

11

Hưởng hoa hồng mạng lưới mua hàng

2 tầng

2 tầng

2 tầng

2 tầng

12

Đào tạo tài chính chuyên sâu

 

OK

OK

OK

13

Được tôn vinh khi lên danh hiệu

 

OK

OK

OK

14

Thưởng lên danh hiệu lớn

 

 

 

OK

OK

15

Thưởng thành tích theo năm tài chính

 

 

 

OK

16

Giá/Price (VNĐ)

624.000

2.640.000

4.512.000

8.832.000

 

 

  1. Chính sách kinh doanh của Lavon.vn

Lavon.vn áp dụng cơ chế kinh doanh và chính sách trả thưởng cho các Thành viên như sau:

 

    1. Thành viên mua gói dịch vụ hàng năm

Các Thành viên mua gói dịch vụ hàng năm sẽ được hưởng rất nhiều các quyền lợi như: mua hàng hóa với mức giảm giá ưu đãi từ 5 - 20% (Áp dụng tùy từng mặt hàng) và được mua Bạc/Silver tùy theo số lượng mình lựa chọn.

 

Ngoài ra, Thành viên giới thiệu người mới đăng ký tham gia và mua gói dịch vụ thành công sẽ nhận được 5% hoa hồng/gói. Đồng thời, nếu những Thành viên mới do bạn giới thiệu tiếp tục mời thêm những Thành viên mới khác mua gói dịch vụ thành công thì bạn cũng sẽ được nhận thêm 5% hoa hồng/gói đó.

 

Như vậy, khi Thành viên giới thiệu được nhiều người mới cùng tham gia thì mức hoa hồng nhận được từ Công ty sẽ là rất lớn.

 

Ví dụ: Anh Hùng là Thành viên là Lavon.vn. Khi anh giới thiệu chị Hoa mua gói dịch vụ Cao cấp với mức phí 8.832.000 đồng/năm thì anh Hùng sẽ nhận được 5% hoa hồng/gói, tương đương với 442.000 đồng và nếu Chị Hoa giới thiệu thêm được những người mới khác như chị Vân, chị Trang…cùng tham gia mua gói dịch vụ thì anh Hùng tiếp tục nhận thêm được 5% hoa hồng từ những người do chị Hoa giới thiệu ra.

 

Cụ thể hơn: Nếu anh Hùng giới thiệu được 10 người tham gia mua gói dịch vụ cao cấp thì anh Hùng sẽ nhận được mức hoa hồng là: 442.000 đồng x 10 người = 4.420.000 đồng.

Và nếu trong số 10 người anh Hùng giới thiệu, mỗi người giới thiệu thêm được 1 người khác tham gia mua gói dịch vụ thì anh Hùng sẽ nhận thêm được 5% hoa hồng/người mới là:

442.000 đồng x 10 người = 4.420.000 đồng.

 

Như vậy, tổng mức hoa hồng tối thiểu anh Hùng có thể nhận được sẽ là 8.840.000 đồng và trên thực tế mức thu nhập này sẽ còn tăng cao hơn gấp nhiều lần nếu anh Hùng phát triển và giới thiệu thêm được nhiều Thành viên khác cùng tham gia.

 

    1. Thành viên mua hàng hóa để tiêu dùng

Các Thành viên của Lavon.vn sẽ được mua rất nhiều các mặt hàng đa dạng với giá vô cùng ưu đãi.  Bên cạnh đó, các Thành viên sẽ nhận được 2% hoa hồng khi giới thiệu các Thành viên mới mua hàng trên Lavon.vn và nếu những Thành viên mới do bạn giới thiệu mời thêm được những người mới khác cùng tham gia mua hàng bạn sẽ nhận thêm được 2% hoa hồng/tổng số đơn hàng đó.

 

Ví dụ: Anh Hùng giới thiệu chị Hoa mua hàng trên Lavon.vn thì anh Hùng sẽ nhận được 2% hoa hồng/tổng số đơn hàng đó. Và nếu chị Hoa giới thiệu chị thêm chị Vân, chị Trang cùng mua hàng thì anh Hùng tiếp tục nhận thêm 2% hoa hồng/tổng số hóa đơn của từng người.

 

Cụ thể hơn: Nếu anh Hùng giới thiệu chị Hoa mua hàng với tổng trị giá đơn hàng là 1.000.000 đồng thì anh Hùng sẽ nhận được 20.000 đồng/đơn hàng đó. Nếu chị Hoa giới thiệu thêm được chị Vân, chị Trang mua hàng với tổng giá trị đơn hàng là 5 triệu thì anh Hùng sẽ nhận thêm đươc 2% hoa hồng/ tổng số đơn hàng, tương đương với 250.000 đồng và thu nhập này sẽ còn tăng cao hơn nếu giới thiệu được nhiều người mua hàng với tổng giá trị đơn hàng lớn hơn.

 

Như vậy, có thể nhận thấy, việc phát triển Thành viên và mua hàng trên  Lavon.vn là cơ hội kiếm tiền rất lớn và đầy tiềm năng trong bối cảnh đầy khó khăn này.

 

Thực chất, những cơ chế chính sách trả thưởng và quyền lợi của các Thành viên này đã được Công ty từng triển khai và áp dụng rất hiệu quả từ trước đó, mang lại nguồn thu nhập lớn và ổn định cho rất nhiều Thành viên.